Det er vurdert hvordan årsmøtet kan bli gjennomført i den spesielle situasjonen landet er i nå. På grunn av Koronaviruset og de begrensninger som settes på grunn av det, er det besluttet å utsette årsmøtet. 

 Utsettelsen betyr at det nåværende styret blir sittende i sine posisjoner inntil årsmøtet er avholdt og nytt styre er valgt.