Det er allerede åpnet for innreise fra Polen og Romania, og nå er også Litauen blitt grønt. Det har tradisjonelt vært rekruttert mange sesongarbeidere til Norge fra disse EØS-landene.  Det er ikke lengre nødvending å søke om godkjenning via Landbruksdirektoratets ordning for arbeidskraft for grøntsektoren fra de grønne landene.

De nye lettelsene gjør det enklere å få inn sesongarbeidskraft til grøntsektoren til siste del av sesongen. Dette er for seint for mange bærprodusenter hvor sesongen nå er i full gang. Vanskene med å skaffe arbeidskraft i bærproduksjonen ført til redusert produksjon med rundt 50 prosent i år. Bærsesongen pågår for fullt, og mange norske ungdommer får sin første arbeidserfaring i jordbæråkeren.

Tredjeland må fortsatt søke

For arbeidskraft i grøntsektoren fra såkalte tredjeland, som f.eks. Ukraina, må det fortsatt søkes både via Landbruksdirektoratet og Utlendingsdirektoratet. Søknadene behandles fortløpende, og det er svært få søknader til behandling nå.

For bønder som søker avløsere i husdyrproduksjonen, opplyser UDI at de er på etterskudd med saksbehandlingen, men de har nå økt saksbehandlingskapasiteten og regner med å få behandlet søknadene i løpet av 14 dager. Disse skal ikke søke Landbruksdirektoratet, men via Politiet til UDI. Dette kan spesielt gjelde avløsere fra Ukraina og Hviterussland, som det en del av i Norge.

Klikk HER for en oversikt over dagens situasjon når det gjelder grønne land.

Politiets menneskehandelgruppe har utarbeidet en informasjonsvideo for vietnamesiske sesongarbeidere. Det har ikke kommet nye sesongarbeidere fra Vietnam i år, men den er likevel relevant for grøntprodusenter med vietnamesisk arbeidskraft. VIdeoen kan ses HER.