Norges Bondelag har gjennomført en undersøkelse blant 969 bønder som mottar produksjonstilskudd innen grøntnæringen. Halvparten av de spurte sier de må ha sine sesongarbeidere på plass innen 1. mai eller tidligere.

Dette understreker alvoret i situasjonen, og det vi har sagt om at det haster med avklaringer for grøntnæringen. Det er i disse dager det tas stilling til hva som skal bli produsert i år. Regjeringa må legge til rette for at den absolutt mest kritiske utenlandske arbeidskraften kan komme inn, selvfølgelig innenfor smittevernregimet, understreker leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Frykter sterkt redusert produksjon

I undersøkelsen blir produsentene spurt om hva de tenker om omfanget på produksjonen i år, sammenlignet med et normalår. 11 prosent av de spurte sier de planlegger å redusere, mens 70 prosent svarer at de ser for seg en normal produksjon. Ser man isolert på de største produsentene med over 20 ansatte (totalt 91 produsenter av de spurte) så sier en fjerdedel av disse at de vil redusere sin produksjon.

Vi er svært bekymra for situasjonen og om vi klarer å opprettholde bær- og grøntproduksjonen i Norge på et normalt nivå i år. Det er ikke krise, men det er ikke langt unna heller.

Vi er svært bekymra for situasjonen og om vi klarer å opprettholde bær- og grøntproduksjonen i Norge på et normalt nivå i år. Det er ikke krise, men det er ikke langt unna heller. Siden undersøkelsen ble gjennomført i slutten av februar, er det blitt mye vanskeligere å få inn arbeidskraft selv om vi er en samfunnskritisk næring, sier Bartnes.

Det er en del arbeidere fra land som Ukraina og Hviterussland som allerede er i Norge. Vi jobber nå med å få på plass at de som er her, kan få forlenget arbeidstillatelse ut over 6 måneder. Dette kan være et lite bidrag til å bedre situasjonen, og har ingen konsekvenser for smittevernet, fortsetter Bartnes.

Ser på alternativer

I tillegg til at Bondelaget jobber for avklaringer om utenlandsk arbeidskraft, har vi tett kontakt med NAV ute i fylkene og sentralt.

For å løse utfordringa med arbeidskraft, må vi jobbe med flere alternativer samtidig. Bondelaget og grøntnæringa har blant annet et samarbeid med NAV for å se på muligheter for å rekruttere norsk arbeidskraft. Bondelaget har også tatt initiativ til å rekruttere elever som går på naturbruksskoler til sommerjobb i landbruket, sier Bartnes.

Vi planlegger å gjenta denne undersøkelsen om ikke lenge for å få mer kunnskap om hvordan produsentene våre vurderer situasjonen nå. Det er et viktig grunnlag for å få til nødvendige endringer, avslutter Lars Petter Bartnes.