Det er flere nasjonale bestemmelser som har betydning for innreise til Norge. Utviklingen i røde og grønne land og felles europeisk koronasertifikat (fra 24. juni) kan gi rett på innreise til Norge, selv om kriteriene for unntak etter «forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen» ikke er oppfylt. Dersom arbeidstaker kommer fra et land som er grønt på innreisetidspunktet, og har oppholdt seg i grønt land de siste 10 dagene, trenger de ikke søke gjennom Landbruksdirektoratets ordning for unntak fra innreiserestriksjonene for å få innreise.

Folkehelseinstituttet oppdaterer kart med status for ulike land hver mandag. Kartet og oppdatert informasjon finnes her.