Regler for innreise, karantene mv. endres stadig, og Norges Bondelag jobber for å holde medlemmene oppdatert på gjeldende regler. Nyhetsbrevet er sendt til bondelagsmedlemmer, og legges ut her for at enda flere skal få med seg informasjonen. Ikke medlem i Bondelaget? Meld deg inn, så jobber vi for å holde deg oppdatert!  

Mangel på arbeidskraft har gjort denne sesongen for svært vanskelig grøntprodusentene. Dette har spesielt rammet de mest arbeidsintensive kulturene, hvor spesielt bærproduksjonen er rammet. I tillegg er det store utfordringer for fruktnæringa, hvor frost har ødelagt mange frukttrær. I en svært krevende tid oppfordrer vi dere til så godt som råd er å ta vare på hverandre og forsøke å få noen pusterom i en slitsom arbeidshverdag.

Lettelser i innreiserestriksjonene til Norge

Det antas at Polen og Romania fra mandag vil være blant landene som unntas fra innreiserestriksjoner. VG omtaler dette slik og her er en mer detaljert beskrivelse av hvilke land som blir grønne.

Dette gjelder etter regjeringens pressekonferanse 18. juni 2021:

Innreiseregistrering

Alle som reiser inn til Norge må fortsatt fylle ut skjema for innreiseregistrering.

Skjemaet må fylles ut når det gjenstår mindre enn 72 timer til ankomst i Norge, og kvittering på utfylt skjema medbringes til grensekontrollen.

Skjema for innreiseregistrering: https://reg.entrynorway.no/
Vær nøye på at alle felter i skjemaet – også bostedsadresse i Norge – blir fylt ut av alle reisende.

Endringer i regler for innreisekarantene

Fra lørdag 19. juni kl. 12.00 vil følgende regler gjelde:

  • Reisende som de siste 10 døgn før innreise kun har oppholdt seg i EØS-/Schengen-land, med mindre enn 500 smittetilfeller per 100.000 de to siste ukene, unntas kravet om karantenehotell
  • Reisende som de siste 10 døgn før innreise har oppholdt seg utenfor EØS-/Schengen-land skal som hovedregel oppholde seg på karantenehotell frem til negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise.

Unntak fra krav om karantenehotell betyr ikke unntak fra innreisekarantene. Hovedregelen er at man må gjennomføre den i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å holde avstand til andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering.


*Grensene for smittenivå vil bli endret fra 5. juli til å samsvare med EUs terskelverdier. Det forventes at et vesentlige høyere antall land da vil bli regnet som grønne.

Se oversikt over land/områder som er omfattet av karantene ved innreise (oppdateres natt til mandag)

Hva gjelder for reisende som er vaksinert? / Koronasertifikat

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått covid-19 de siste 6 månedene har fritak fra innreisekarantene hvis de kan dokumentere dette i norsk koronasertifikat.

Utenlandske personer med norsk fødselsnummer/D-nummer kan få etter-registrert vaksine tatt i utlandet, og dermed få norsk koronasertifikat. Les mer om dette på FHIs nettsider

Norge vil koble seg på EUs løsning for koronasertifikat fra 24. juni.

Da vil også de som kommer fra EU/EØS-land, og som kan dokumentere vaksine eller sykdom siste 6 måneder via EUs koronasertifikat, kunne komme inn i Norge og slippe karantene, uavhengig av landets status. EU har meldt at systemet vil være implementert i alle medlemsland fra 1. juli. Det er dermed ikke gitt at alle EU-borgere vil ha tilgang til eget koronasertifikat allerede i neste uke.

Det danske koronasertifikatet vil kunne benyttes for innreise til Norge fra 19. juni. Det svenske koronasertifikatet vil komme i starten av neste uke.

Landbruksdirektoratets søknadsordning

Det er pr fredag 18. juni uklart hvorvidt denne søknadsordningen videreføres eller endres/avvikles etter regelendringene som er kommet i dag. Organisasjonene vil informere om dette på sine nettsider eller i andre forum så raskt vi veit noe mer.

Foreløpig står det slik på regjeringen.no:
Ordningen for grøntnæringen videreføres for å sikre strengt nødvendig arbeidskraft i landbruket. Landbruks- og matministeren vil fortsatt følge Landbruksdirektoratets ordning tett og foreta nødvendige justeringer og innstramminger dersom helsemyndighetenes smittevernfaglige vurdering tilsier det.

Globale reiseråd

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Rådene for resten av verden vil vurderes i august. Etter dette vil det komme nasjonale reiseråd.