Dette betyr at den også for sesongen 2021 omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Ordningen ble utvidet for sesongen 2020 for å bidra til risikoavlastning for produsentene slik at de setter i gang med planlagt produksjon.

Erstatning for uhøstede frukt og grønnsaker

Videreføringen av utvidelsen gjør at det også for sesongen 2021 kan gis erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter dersom det kan dokumenteres at foretaket ikke har kunnet høste avling som følge av mangel på arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. Videreføringen innebærer videre en maksimal utbetaling på 2 millioner kroner og at veksthusproduksjoner som benytter manuell høsting omfattes av ordningen. Videreføringen gjelder for innhøstingssesongen 2021.

- Usikkerheten rundt arbeidskraft er minst like stor i år som i fjor for grøntprodusentene. Det er derfor bra at ordningen med risikoavlastning fra i fjor videreføres også for sesongen 2021. Dette er en avklaring som ikke hjelper bøndene med utfordringene de møter i årets sesong, men en forsikringsordning dersom avlingene ikke blir høstet på grunn av mangel på arbeidskraft, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.