Påvirker årsmøter i fylkeslagene

Norges Bondelag har bestemt at alle fysiske samlinger med over 20 deltakere som er planlagt fram til påske vil bli avlyst eller utsatt. Der det er mulig søker vi å bruke digitale løsninger for å gjennomføre møtene. Dette vil særlig få innvirkning på årsmøter i fylkesbondelagene, som holdes i disse dager. Utsendinger får beskjed om hva som skjer fra sitt fylke.

Retningslinjer for ansatte

I tråd med myndighetenes råd åpnes det nå for hjemmekontor for alle ansatte. De som er i risikogruppe, slik de er definert av FHI, skal jobbe fra hjemmekontor. Reiseaktivitet i forbindelse med arbeid er kun tillatt der det er strengt nødvendig/virksomhetskritisk. Utenlandsreiser er ikke tillatt.

For mer informasjon, se sidene til folkehelseinstituttet.

Informasjon sendes ut fortløpende både fra Bondelaget sentralt og fylkeslagene. Ved spørsmål, ta kontakt med ditt fylkeslag og følg med på våre nettsider.