I disse koronatider står norsk matproduksjon høyt på agendaen og årets vekstsesong har fått et nytt alvor over seg. Med oss i studio har vi Christian Anton Smedshaug, leder i AgriAnalyse.