Norges Bondelag foreslo å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa. Nå står våronna for døren og de neste månedene vil det være et stort behov for arbeidskraft i landbruket, særlig i grøntsektoren.

- Vi er fornøyd med at ordningen som nå blir foreslått, dekker samme intensjon som vårt forslag om «frikort». Det viktigste er at løsningen kan motivere til å få dekket mer av arbeidskraftutfordringa for landbruket framover. Det er nå bonden tar beslutningen om å så og plante, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

- Ikke minst er dette viktig å få på plass når Stortinget har bedt oss om å produsere mere plantevekster. Usikkerheten er stor, og det er avgjørende at vi får løsninger som kan sikre grøntforsyningen i 2020, sier Bartnes.

Les om ordningen som gjør det mer gunstig å kombinere dagpenger sesongarbeid i landbruket, hos regjeringen.no. 

Det er per nå over 300.000 permitterte arbeidstakere i en situasjon hvor behovet for arbeidskraft i landbruket vil øke utover sesongen når innhøstingen starter. Den nye ordningen innebærer at permitterte nå får beholde halvparten av dagpengene i tillegg til lønnen han får fra bonden. I praksis løses dette ved at den permitterte kun skal føre halvparten av timene han jobber i landbruket på meldekortet til NAV.

- Vi har jobbet grundig med spørsmålet om norsk arbeidskraft, og det skal være ordnede forhold. Det er viktig at det som er foreslått får effekt. Samtidig er det viktig å se på løsninger rundt utenlandsk arbeidskraft for å sikre at det er nok hender i grøntnæringa framover, sier Lars Petter Bartnes.

Les alt om korona og landbruket på temasidene.