Fakta
Undersøkelsen er gjennomført blant medlemmer i Norges Bondelag, Bondens Marked, Norsk gardsost, Hanen og godkjente IPT-tilbydere. Det er 640 respondenter som har svart.

Dette er aktører som enten driver med lokalmatproduksjon, reiselivstjenester/gårdsturisme eller Inn på tunet. Flertall av aktørene har tradisjonell landbruksvirksomhet som en del av driften.

Publisert 15. april 2020. 

Nærmere 650 næringslivsaktører har svart på en undersøkelse Norges Bondelag har fått gjennomført. Men enn to tredjedeler av de spurte svarer at koronakrisen har medført en kraftig redusert drift. Av disse 400 aktørene har nærmere 40 prosent igjen, opplevd å miste alt salg.

Undersøkelsen viser at konsekvensen av koronabegrensninger er store for svært mange av våre lokale næringslivsaktører. Når så mange opplever at all omsetning forsvinner, må det ses på mulige måter å erstatte salget på. Vi har også jobbet hardt for at disse aktørene skal komme inn under regjeringas tiltak i krisepakker og kompensasjonsordningen, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes. 

Ordningen for kostnadskompensasjon ble vedtatt av Stortinget tirsdag 7. april. Tidligere er det også vedtatt en inntektsordning for selvstendig næringsdrivende. Begge disse ordningene vil kunne bidra til å redusere tapet. 

9 av 10 har ikke hatt mulighet til å nå et nytt marked

Undersøkelsen viser videre at det er et mindretall blant aktørene som har permittert andre og/eller seg selv. Blant tiltakene som regjeringa har kommet med i ulike krisepakker er det særlig inntektssikring og kontantstøtte som det er aktuelt å søke om.

Selv om det i undersøkelsen kommer fram flere eksempler på hvordan markedet kan erstattes, er det likevel ni av ti som ikke har hatt mulighet til å finne et nytt marked som kan erstatte fullt ut det som har falt bort. For lokalmatprodusenter vil det være lettere å nå et nytt marked når HoReCa forsvant, men dette krever en god del mer arbeidsinnsats og kanskje også annen emballering.

Det er svært utfordrende å finne nye markeder, selv om kreativiteten er stor. For lokalmatprodusenter er det viktig at salgsarenaer som Bondens marked og REKO-ringer får løsninger som kan fungere innenfor de nye begrensningene, understreker Bartnes.

Det er viktig for lokalsamfunn landet rundt, turistnæringa, næringsliv og forbruker at vi får med oss videre alle disse aktørene. Det er noe vi er svært opptatt av. Dette er et uttrykk for det store mangfoldet vi har i norsk landbruk, et mangfold som blant annet har bidratt til Michelin-stjerner og verdensmestre i ost, sier Lars Petter Bartnes.