HORECA
HORECA er en forkortelse for en sektor i matindustrien. Ordet er en sammensetning av ordene Hotell, restaurant og catering.

Oppdatert 1.04.20 kl. 15:08

– Situasjonen vi står i nå er alvorlig, og vi jobber for å finne gode løsninger for disse bedriftene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Det er mange aktører som blir rammet av situasjonen vi står i nå, og på flere ulike måter. Noen direkte og andre indirekte De fleste av de som driver med gårdsturisme har måttet stenge, fordi kundegrunnlaget har falt bort og alt av bookinger blir avbestilt. Lokalmatprodusenter har mistet muligheten til å levere til HoReCa-markedet og flere markeder er stengt. Det er ikke alle som har mulighet til å få solgt sine produkter gjennom dagligvarehandelen. Enkelte lokalmatprodusenter har mistet hele 50–80% av inntektsgrunnlaget sitt over natta og da er det klart at dette blir ekstremt tøft om situasjonen vedvarer. Likevel ser vi at lokalmatprodusentene viser stor optimisme og ståpåvilje for å finne nye markeder og måter å nå nye og ikke minst tidligere kunder. Samtidig ser vi at det er en svært alvorlig situasjon vi står i dersom dette pågår over lang tid.

"Disse har løpende faste kostnader som må betales og har investert for å kunne gi oss det mangfoldet av mat vi har i Norge i dag. Dersom vi vil beholde disse lokale aktørene haster det med å få på plass gode løsninger både fra regjeringen og andre hold."

Regjeringen med ny krisepakke

Foreløpig vet vi lite om hvem som vil falle inn under det som ble lagt fram i regjeringens krisepakke den 27. mars. Det er flere som ikke har blitt pålagt å stenge, men likevel har blitt nødt til det som en følge av situasjonen i markedet. Vi har forventninger til at dere som lokalmatprodusenter, reiselivsbedrifter og Inn på tunet tilbydere vil komme inn under regjeringens siste krisepakke og jobber for å få til dette. I tillegg er vi i dialog med LMD og innovasjon Norge for å se på alternative virkemidler og hvordan vi kan avhjelpe slik at dere kommer dere gjennom krisa og kan starte produksjonen/ drifta for fullt når vi kan starte opp igjen.

Har du et enkeltmannsforetak?

Da omfattes du av permitteringsreglene for dine ansatte etter samme regler som andre. Slik reglene tolkes i dag kan du ikke permittere deg selv.

Har du et AS?

Da omfattes du av permitteringsreglene og har mulighet til å permittere dine ansatte og deg selv etter samme reglene som andre AS.

For andre tiltak så gjelder det samme som for andre bedrifter. Du kan lese mer om det her.

Dette kan du selv gjøre

Vi ser at mange av dere er kreative og finner nye måter å nå markedet på. Vi har aldri sett så mange pakkeløsninger, nye leveringsmåter og ikke minst samarbeid mellom produsenter og organisasjonene for å finne løsninger

Vær kreativ og tenk på om det er flere måter du kan selge produktene dine på. Finnes det nye målgrupper du kan sikte deg inn på? Kan du levere på døra? Kan du tilby andre tjenester enn du vanligvis gjør?

– Vi jobber for å finne gode løsninger for dere, og trenger at dere er kreative og gjør det dere kan i mellomtiden. Sammen skal vi klare det!

Innspill til prop 67s fra Norges bondelag

Til lokalmatprodusenter, reiselivsbedrifter, inn på tunet tilbydere og andre som driver annen næringsutvikling tilknyttet gårdsdrifta. Vi i næringa jobber for at regjeringens krisepakker også skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som er tilknyttet landbruket. Vi vet at mange av dere har mistet store deler av inntektsgrunnlaget på kort tid som en konsekvens av de innførte korona-restriksjonene i Norge den siste tida.

For å kunne hjelpe dere best mulig så er det fint om dere bruker 5-10 min på å svare på denne korte spørreundersøkelsen, slik at vi har et godt grunnlag i det videre arbeidet.

Du finner undersøkelsen her.