Norges Bondelag er samarbeidspartner med Utviklingsfondet gjennom prosjektet Bønder-møter-bønder i Malawi. De har nå utviklet en monitor som gir en daglig status på koronasituasjon i Malawi, Etiopia, Somalia, Nepal og Guatamala som er de landene Utviklingsfondet jobber i. Du finner monitoren her.

Koronaviruset vil ramme utviklingsland med dårlig utbygd helsevesen svært hardt. De siste ukene har de første tallene på smittede blitt registrert i alle program-landene til Utviklingsfondet. Etter påske er det registrert døde i alle landene, med unntak av Nepal. Det er innført forebyggende tiltak i alle landene.

I Malawi, som er Bondelagets samarbeidsland, er over 80% av befolkningen sysselsatt i landbruket. Likevel er de avhengig av matimport fra nabolandene og en eventuell stenging av grensene fryktes å ramme landets matforsyning hardt.

Utviklingsfondet har også et eget Korona-fond som skal brukes på å forebygge, redusere konsekvenser og hjelpe til å bygge opp fattige bønders matsikkerhet og økonomiske trygghet.

Les mer på Utviklingsfondets nettsider.