Me oppfordrar og alle til å sjekke eller oppdatere eigen kjernejournal på helsenorge.no om at en har ansvar for dyr. Dette gjerast med innlogging med BankID (sjå lenke til kjernejournal i feltet til høgre). Gå inn via "dine registreringer" og bruk "nærmeste pårørende"-feltet til å skrive at du er dyreeigar og kven som skal kontaktast viss det skjer deg noko. F.eks avløysarlaget ditt.

Har du spørsmål til bondelaget, ta kontakt med oss i Rogaland direkte – for det er stort press på hovudkontoret i Oslo. For ordinære spørsmål når du oss på epost til rogaland@bondelaget.no eller tlf 51 88 72 70 (den kjem automatisk til mobilane våre, det er ingen fysisk på kontoret).

Har du spørsmål som må gå til Noregs Bondelag? Då kan du ta kontakt med fylkesleiar eller org. Sjef.

Fylkesleiar Marit Epletveit når du her: 90 97 50 32 epost: maritepletveit@online.no

Org. Sjef Irene Holta Tjøstheim når du her: 92 60 48 24 epost: irene.tjostheim@bondelaget.no

 

Og har du behov for å berre snakke med nokon finst det to døgnopne hjelpetelefonar:

  • Mental helse: 116 123
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40