Årets ledermøte ble også rammet av den pågående pandemien, og ble derfor kortet ned og flyttet over til Skype. Derfor var det ekstra stas at så mange valgte å bli med på møtet. På programmet var det flere talere som belyste aktuelle temaer innenfor landbruket. Leif Forsell var en av disse talerne, og han formidlet blant annet viktigheten av å bruke riktig retorikk i kommunikasjonen ut mot folket. Det ble også lagt inn tid til innspill fra deltakerne, som ledet til flere interessante diskusjoner.