Distriktsmøte på Bryne

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Søre Hå og kontoret i sjønn forening.

Bondelagsåret er i gong, årets fyrste distriktstmøte er unnagjort.

Det var meget godt oppmøte på dagens distriktsmøte på Bryne. Noko av det kan nok skuldast at møtet vart leia av leiaren i Noregs Bondelag, Lars Petter Bartnes. Han hadde mange spanande innspel og det var til tider god temperatur i salen. Lars Petter fortalte om kva Bondelaget gjer for dei ulike næringane og kva ansvar han som leiar føler for dei forskjellige. Han følte eit stort ansvar for næringane i Rogaland og ville gjerne ha innspel frå dei forskjellige lokallaga. Det fekk han, ikkje minst frå Søre Hå, som gav han eit innblikk i mjølkenæringa på Jæren. Lars Petter har hatt heile dagen i Rogaland og skal i kveld på møte med svinenæringa.

Veldig stas at Rogaland renn over av engasjerte lokallags-leiarar. Dei har gitt Lars Petter mykje å tenkje på til han skal i forhandlingar med Staten utpå våren.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

gjeitefjøs

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Våre samarbeidspartnere