Distriktsmøte på Bryne

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Søre Hå og kontoret i sjønn forening.

Bondelagsåret er i gong, årets fyrste distriktstmøte er unnagjort.

Det var meget godt oppmøte på dagens distriktsmøte på Bryne. Noko av det kan nok skuldast at møtet vart leia av leiaren i Noregs Bondelag, Lars Petter Bartnes. Han hadde mange spanande innspel og det var til tider god temperatur i salen. Lars Petter fortalte om kva Bondelaget gjer for dei ulike næringane og kva ansvar han som leiar føler for dei forskjellige. Han følte eit stort ansvar for næringane i Rogaland og ville gjerne ha innspel frå dei forskjellige lokallaga. Det fekk han, ikkje minst frå Søre Hå, som gav han eit innblikk i mjølkenæringa på Jæren. Lars Petter har hatt heile dagen i Rogaland og skal i kveld på møte med svinenæringa.

Veldig stas at Rogaland renn over av engasjerte lokallags-leiarar. Dei har gitt Lars Petter mykje å tenkje på til han skal i forhandlingar med Staten utpå våren.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere