Borte dårleg, heime best

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Lemminga er i gong for mange og snart er våronna i full sving. Med ei verd i krise er det ekstremt viktig at me klarer å halde mann og kvinnskapet friske! Me vil difor gje nokre ekstra tips, i tillegg til dei du finn hjå FHI

1. Unngå lammelunsjer og samlingar som ein normalt held under lemminga. Større forsamlingar smittar lettare, dette       kan me som arbeidar i landbruket.

2. Unngå samlingsstader som til dømes butikkar. Det er viktig å samlast for ein god drøs og kaffe under lemminga men no oppmodar me til å avvente til helsemyndighetene seier at me kan samlast igjen. Slike samlingsstader er slik som omstendighetene er no, ikkje å anbefale. Hugs kor mange besettningar som kan vere samla rundt eit slikt bord, følgene av ein smittesituasjon vil vere lite hyggeleg.

3. Bruk sosiale medier aktivt. Det er viktig å dele erfaringar og høyre korleis det går med naboen. Dette er uvanlege og urolege tider. Bruk av Snapchat, Facebook og Instagram kan vere både nyttige og oppkvikkande.

Det er lov å håpe at restriksjonane i samfunnet snart vil lette, men fram til då må me halde fokus på smittevern. Det handler ikkje berre om oss, det handlar om sikkerheiten til landet vårt.

 

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere