Viktig informasjon om brenning av lyng og bråte

Av Oddvar Vignes,
  • Tips en venn om denne siden

Viktig beskjed frå Rogaland brann og redning; Utsett all brenning

Rogaland brann og redning har kome med ein hestilling til alle om å utsetje lyng og bråtebrenning til hausten eller til neste år. Situasjonen som er oppstått rundt Corona-viruset slår og inn her. Beredskapen til brannvesenet, både mannskap og helikopter er svekka. Ein må derfor ta hensyn og ikkje skape situasjonar som kan svekka beredskapen ytterlegare.

Dette er ikkje tida for å tenka at nett din brann, den har du full kontroll på. Hugs at det er sånn storbrannana har starta.

Du finn meir informasjon om brannberedskapen under corona-krisa her

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere