Rogaland brann og redning har kome med ein hestilling til alle om å utsetje lyng og bråtebrenning til hausten eller til neste år. Situasjonen som er oppstått rundt Corona-viruset slår og inn her. Beredskapen til brannvesenet, både mannskap og helikopter er svekka. Ein må derfor ta hensyn og ikkje skape situasjonar som kan svekka beredskapen ytterlegare.

Dette er ikkje tida for å tenka at nett din brann, den har du full kontroll på. Hugs at det er sånn storbrannana har starta.

Du finn meir informasjon om brannberedskapen under corona-krisa her