Faste utvalg i Norges Bondelag

Styret sendte inn forslag til representanter til faste utvalg i Norges Bondelag (grøntutvalget, kornutvalget og miljø- og kvalitetsutvalget).

Ny Nærings- og utviklingsstrategi fylket – landbruket har en sentral plass

Bondelaget er invitert med på skriveverksted for Nærings- og innovasjonsstrategien i fylket, og styret stemte over endringsforslag. Disse legges rett inn i et levende dokument, som andre organisasjoner også har tilgang til å skrive i. Strategien blir behandlet i fylkestinget i vinter.

Ledermøtet 2020

Programmet for ledermøtet begynner å ta form. Målet er å sette sammen et program som gjør at alle inviterte ønsker å delta både fredag og lørdag.

Kraftfôrpris økologisk

Differanse i pris på økologisk kraftfôr mellom FKRA og FK Agri sine kunder, gjør at fylkeslagene i Rogaland og Agder sender en formell henvendelse til FKRA og FK Agri, der man ber dem lage forslag til egen stedfraktordning for økologisk kraftfôr i Norge. Saken ble diskutert i styret.

Nydyrking på Jæren

Deler av styret og leder for Jærlagene, Sven Martin Håland, hadde møte med fylkesmannen i september for å diskutere nydyrking på Jæren. Både Bondelaget og fylkesmannen redegjorde for sine synspunkt. Diskusjonen fortsetter, og fylkesmannen er invitert til å prate om disse sakene på ledermøtet i november.