Det ble avdekket behov for utbedringer og leverandørene oppgraderte systemene sine. Gjesdal Bondelag ønsker sammen med Rogaland Bondelag å gjøre en ny undersøkelse for å finne ut om anleggene nå virker tilfredsstillende.  Denne undersøkelsen blir sendt ut til alle bruksmedlemmer i Rogaland Bondelag.  Alle svar er anonyme og kan ikke spores tilbake til den enkelte gård. Vi håper så mange som mulig kan svare på denne slik at vi får håndfaste tall vi kan bruke inn mot leverandører og forsikringsselskapene.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZxD1ZWV9qUq5lkzEOg1xEWQoDHLWRSRKnRAeh771C-5UNldUVFI4V1VGQ0JUNDY2VDlPNzNJM0o4Ni4u