Arthur Salte fra Rogaland ble valgt inn i styret i Norges Bondelag

Arthur Salte driver med Melk/storfekjøtt, kombinert svin, korn og Inn på Tunet. Han er utdannet Agronom,  er foredragsholder og har vært styremedlem i Orre Bondelag. Videre har han vært årsmøteutsending Felleskjøpet Rogaland Agder, medlem i Tine AU Klepp, rådsmedlem i Tine og Nestformann i Eierutvalget Sørvest

 

 

Les mer om årsmøte på Norges Bondelag sine hjemmesider