Viktig informasjon om årsmøtesaker og valg 2020

 

Rogaland Bondelag jobber med å finne en digital løsning for avstemming av årsmøtesakene (arbeidsplan, årsmelding, budsjett, regnskap) + valg. I Norges Bondelag sine lover er det krav om samtidighet for valget. Formålet er at personer ikke skal få tilgang til resultater underveis i avstemningen. Det blir derfor et kort tidsrom det er mulig å avgi stemme. Avstemmingene kommer til å skje via questback. Tidsrommet for avstemming blir fredag 20. mars kl. 10 -13. Om du er usikker på hvordan questback fungerer, kan det være lurt å alliere seg med en datakyndig venn/familiemedlem. Eventuelt kan flere utsendinger sitte sammen, og hjelpe hverandre. Valget skal likevel være hemmelig.

 

Dersom det er benkeforslag til valget, skal de sendes på SMS til org.sjef Irene Tjøstheim på telefon 926 04 824 innen mandag 16. mars kl. 12. Eventuelle benkeforslag offentliggjøres i god tid før valget.  

 

Norges Bondelag har forslag til Næringspolitisk program på høring. Det er fire kapittel/tema i programmet. På årsmøtet skulle vi jobbe med temaene i grupper. Nå får i stedet alle utsendinger tilsendt gruppeoppgavene på e-post. Det er enkle avkrysningsoppgaver, med mulighet for egne kommentarer. Oppgavene sendes ut i wordformat, så dere kan skrive rett inn i dokumentet, lagre og sende tilbake til oss. Frist for innsending av oppgavene blir søndag 15. mars kl. 23.59. Svarene sendes på e-post til irene.tjostheim@rogaland.bondelag.no.