Tema for kurset er:

  • Praktiske tips for valnemnda
  • Vektektar og formelle krav til valet
  • Godtgjersle for styret
  • Korleis motivere kandidatane

Det vert god tid til å spørje og diskutere.

Kurset vert haldt på nett via Skype for business (ikkje skype for sivile), er du usikker på korleis det fungerer ta kontakt med Are på kontoret for test av systemet.

Ta kontakt med kontoret på rogaland@bondelaget.no for påmelding