Målet er å redusere bestanden av landøyda i Rogaland og hindre spreiing til nye område. Hindre skade på husdyr som følge av beiting på planten. Handlingsplanen er et samarbeid mellom regionale og lokale styresmakter, næringsliv og næringsorganisasjoner.

Den 5. November tok Forum ku initiativ til et møte sammen med Mattilsynet, Norsk Landbruksrådgivning, Karmøy kommune, Rogaland Bondelag, Felleskjøpet RA, Fylkesmannen i Rogaland og en bonde for å utarbeide en felles handlingsplan for bekjempelse av landøyda. Tilsvarende det som har blitt gjort i Agder. Rogaland Bondelag vil blandt annet bidra til å spre informasjon og kunnskap om planten, arrangere dugnad for å luke og å utarbeide avtaler mellom bøndene og veieierne. I kampen mot den giftige planten landøyda sikrer avtalen at bonden gis rett til å bekjempe planten også på vegeiers grunn – om han/hun ser at det kan være hensiktsmessig. 

Les mer om landøyda på Norsk Landbruksrådgivning sine hjemmesider