Januar er møtetid

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Aslak Sira Myhre gjer skråblill på Rogaland under Solamøtet.

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Fleire viktige samlingar går av stabelen i januar. Først ut var Det Norske Måltid, der dei beste mat og drikke-produkta blei kåra. Rogaland stakk av med heile tri sigrar i åtte kategoriar! Me vil gratulere til Strand Gard, for sitt svinekjøt av mangalitsasvin, til Mikals Laks med sin Absolut Tradisjon røykelaks, og Midsummer Hotsauce for sin Hot Salt. Heider går og til finalistane Brimse Gard, Idsøe og Domstein Sjømat avd. Stavanger.

Det Norske måltid gjekk parallelt med ASKO Servering Norgescup, som er NM i kokk, servitør og resepsjon på lærlingnivå. Slike konkurransar er viktige for å heve omdømme til dei som skal førebu og selje produkta våre, og motivere ungdom til å ta matfaget vidare. Me vil gratulere Fisketorget i Stavanger for sitt lærlinggull i NM, og ynskje lærlingane lukke til i Nordisk mestersskap i Oslo!

Alle vinnarane og finalistane frå Rogaland i både Det Norske Måltid og ASKO Norgescup er frå Ryfylke-kommunane Hjelmeland, Strand og Stavanger – er det noko ekstra godt i ryfylkevatnet tru?

Solamøtet går av stabelen kvart år, og er nettopp kome i gang. Dette er fylkets viktigaste næringspolitiske samling, det leiarar i næringsliv, politikk, forvaltning og forsking møtast. Årets tema er korleis me skal hanskast med blant anna auka globale spenningar, polarisering og klimaendringar.

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

gjeitefjøs

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Våre samarbeidspartnere