Januar er møtetid

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Aslak Sira Myhre gjer skråblill på Rogaland under Solamøtet.

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Fleire viktige samlingar går av stabelen i januar. Først ut var Det Norske Måltid, der dei beste mat og drikke-produkta blei kåra. Rogaland stakk av med heile tri sigrar i åtte kategoriar! Me vil gratulere til Strand Gard, for sitt svinekjøt av mangalitsasvin, til Mikals Laks med sin Absolut Tradisjon røykelaks, og Midsummer Hotsauce for sin Hot Salt. Heider går og til finalistane Brimse Gard, Idsøe og Domstein Sjømat avd. Stavanger.

Det Norske måltid gjekk parallelt med ASKO Servering Norgescup, som er NM i kokk, servitør og resepsjon på lærlingnivå. Slike konkurransar er viktige for å heve omdømme til dei som skal førebu og selje produkta våre, og motivere ungdom til å ta matfaget vidare. Me vil gratulere Fisketorget i Stavanger for sitt lærlinggull i NM, og ynskje lærlingane lukke til i Nordisk mestersskap i Oslo!

Alle vinnarane og finalistane frå Rogaland i både Det Norske Måltid og ASKO Norgescup er frå Ryfylke-kommunane Hjelmeland, Strand og Stavanger – er det noko ekstra godt i ryfylkevatnet tru?

Solamøtet går av stabelen kvart år, og er nettopp kome i gang. Dette er fylkets viktigaste næringspolitiske samling, det leiarar i næringsliv, politikk, forvaltning og forsking møtast. Årets tema er korleis me skal hanskast med blant anna auka globale spenningar, polarisering og klimaendringar.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Våre samarbeidspartnere