Tom Kalsås, gruppeleiar i fylkestingsgruppa og Lin Veronica Jacobsen, medlem i samferdselsutvalet, vart med på turen. Me fekk synt fram gode kulturbeite i Gjesdal, samt randsoner til vassdrag, samferdsel og «slake skråningar» langs veger som kan nyttast til jordbruksføremål. Etter omvisinga hadde me ein god drøs om klimapolitikk og jordbrukets forslag til klimatiltak som ikkje reduserer produksjon og arbeidsplassar. Les meir om landbrukets klimaplan her: https://www.bondelaget.no/tema/landbruketsklimaplan/landbrukets-klimaplan-vedtatt-i-dag