Det er gjennomført en grundig kartlegging av plastmengden i elver over hele Vestlandet, som har resultert i en rapport fra NORCE. I denne rapporten fremkommer det at plasten stammer fra ulike kilder, blant annet husholdninger. Det er likevel landbruket som stikker seg mest ut i rapporten. Dette skyldes at de fant tre ganger så mye plast fra landbruket som alle andre kilder til sammen, mesteparten av denne plasten var fra rundballer. Så selv om 86 prosent av rundballeplasten fra 2019 ble resirkulert, så viser denne rapporten at man fortsatt har en vei å gå. Det bør derfor i enda større grad tilrettelegges for at vær og vind ikke fører plasten på avveie. Ved riktig lagring og gjenvinning kan nemlig rundballeplasten regnes som en ressurs. I og med gjenvinningsgraden på landbruksplast er såpass høy. Gjennvinnet landbruksplast blir om til plastgranulater som igjen blir brukt til sekker, poser og kabeldekkplater.