Prosjektet er finansiert av Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland Fylkeskommune. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Rogaland fjørfelag, Nortura og Den Stolte Hane.

I fjor ble det gjennomført en spørreundersøkelse om rutiner for vasking av fjørfehus og den følges nå opp med prøvetaking av vaskevannet.Det er NIBIO Særheim som står for prøvetakingen.

Prosjektet i sin helhet kan du lese om her

Resultater fra de enkelte produsenter blir anonymisert og det vil ikke være mulig å identifisere enkeltprodusenter i publikasjoner fra prosjektet.

Kontaktpersoner:            Tor Gudmestad, Nærbø, tlf. 920 59 038

                                        Marianne Bechmann, NIBIO, tlf. 412 196 06