Attvald gjennom nettval

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Leiinga av førre årsmøte. Bilete av årets årsmøte utgår sjølvsagt.

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Denne gjennomføringa var sjølvsagt som følgje av koronaviruset, og erstatta årsmøte i Haugesund. Stemmene vart gitt via questback direktesendt til delegatanes mobil.

Alle sakane - årsmelding, rekneskap, arbeidsplan og budsjett vart godkjende av det digitale årsmøte.

Marit Epletveit frå Gjesdal Bondelag vart attvalt som fylkesleiar i Rogaland Bondelag, og Ole Martin Eikeland frå Suldal Bondelag som nestleiar. Marit vart vald som leiar for fyrste gong i 2017, og Ole Martin i 2019.

Bente Gro M. Slettebø frå Bjerkreim Bondelag og May Britt Lode frå Nærbø Bondelagvar attvalt som styremedlemmar. Det same var 1. vara Jon Tore Refve frå Bore Bondelag. Gunleif Haukelid Forsand Bondelag gjekk opp til 2. vara, og Erik Øvrebø frå Bokn Bondelag vart ny 3. vara.

Gratulerer til alle dei attvalde og nye 3. vara Erik Øvrebø.

Me takker Ingvild Luteberget Nesheim frå Vats Bondelag for tida som 2. vara.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere