Mattilsynet ønsker at det skal være enkelt for alle dere som er svinebønder å finne informasjon om tilsynskampanjen. Det er derfor opprettet en informasjonsside om tilsynskamanjen her