Representanter fra bondelagene i Klepp, Nærbø og Time aksjonerte i dag sammen med Vern Kvernaland. Aksjonen ble organisert av Rogaland Bondelag. Rundt 30 personer møtte opp utenfor Time rådhus. Budskapet var at utbygging av datasenter midt i matjorda på Kvernaland er i strid med nasjonale jordvernsmål og regionalplan Jæren som ble vedtatt i fylkestinget i høst. Budskapet nådde delvis frem med fem mot fire stemmer vedtok politikerne at en halvert plan skal sendes ut på høring.