• Økonomien i Rogaland Bondelag
  • Nydyrking på Jæren – dialogmøte med Fylkesmannen i september
  • Dialogmøte med Go-Ahead etter dyrepåkjørsler i sommer
  • Mediestrategi
  • Høringssvar i dobbeltsporsaken
  • Bekymring for økonomien i Rogalandslandbruket – denne saken fortsetter på neste styremøte
  • Oppfølging av lokallag i korona-tider – viktig at lokallagsårsmøter blir arrangert (om smittesituasjonen tilsier det, kan kontoret hjelpe med digitalt arrangement)
  • Innspillsmøtet i 2021

 

Har du spørsmål, eller informasjon som kan være nyttig i sakene, kan du gjerne ta kontakt med orgsjef eller tillitsvalgte for en prat.