Vern Kvernaland har en innsamlingsaksjon, for å utarbeide en uavhengig rapport til bruk i arbeidet med å bevare landbruksjord og naturverdier. Rogaland Bondelag vedtok å bevilge kr 10 000 til rapporten.

På Øksnevad ble styret vist rundt på gården, og hadde møte med rektor, avdelingsleder og gårdsbestyrer. Rogaland Bondelag har tatt initiativ til et prosjekt som skal styrke rekrutteringen til naturbrukslinjene.

På saklisten ellers var arbeid mot Stortingsvalget i 2021, bevilgning på kr 10 000 til Rogaland BU som skal produsere film om matproduksjon, og aktuelle kandidater til landbrukets hederspris.  For sistnevnte er det frist 2. desember. Forslag kan sendes til Rogaland landbruksselskap, postboks 59, 4001 Stavanger eller på e-post til fmrobeh@fylkesmannen.no.