Nyheter

Ombo Bondelag 40 år

Ombo Bondelag er et aktivt lag som feiret 40 år som lag i helga. Rogaland Bondelag gratulerer så mye!

Møte om gjerdehald langs jernbanen

Rogaland Bondelag saman med bondelaga i Lund, Helleland og Hå arrangerte møte med grunneigarane langs jernbanen for å drøfte korleis me skal forhalda oss til naboskapet til Bane NOR.

Referat frå møte om grunneigarorganisering 29. november 2018

Helleland grendehus kl. 19.30-22.20

Møte om gjerding langs jernbanen

Har du eller nokon du kjenner utfordringar i forbindelse med gjerdehaldet langs jernbanen? Då kan dette møtet vere noko for deg eller dei.

Grunneigarmøte om Ny E39 Lyngdal-Ålgård 29. november

Rogaland Bondelag saman med bondelaga i Gjesdal, Bjerkreim, Helleland, Lund inviterer til grunneigarmøte om ny E39 frå Lyngdal til Ålgård.

100 år med Sandeid Bondelag

60 medlemmer var samla til fest for å feire Sandeid bondelag sitt 100 års jubileum fredag 9. november.

Ledermøte i Rogaland Bondelag 2018

Ledermøte i Rogaland Bondelag er i gang. På programmet i dag har vi hatt konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt som har snakket om marked og muligheter og 2. nestleder i Norges Bondelag Frøydis Haugen som har snakket om hva NB ønsker at lokallaga jobber med. Nå står omvisning på Stortinget for tur.

Rogalandsbønder overrakk trua matjord til politikarane

Sven Martin Håland frå Figgjo og Magnus Søyland frå Gjesdal deltok på Bondelagets markering forran Stortinget i dag.

Landbrukspodden inviterer til bondepub på Finnøy 19. oktober!

Den 19. oktober inviterer Landbrukspodden til bondepub med live innspilling på Finnøy og du er hjertelig velkommen!

Unge bønder-kurs 16.-17. November 2018

Kurset er et samarbeide mellom Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland og tar for seg blant annet eierskifte, juss, HMS og landbruksøkonomi.

Bjerkreim først ut

Årsmøtesesongen i Rogaland har starta. Først ut var Bjerkreim Bondelag.

Open gard på Bru

Aud Jorunn Gjedrem og Torleiv Jansen Bru inviterte inn til sin gard sundag 2. september

Dialogmøte med Bane NOR

Rogaland Bondelag har, saman med Lund Bondelag arrangert eit dialogmøte med Bane NOR.

Kva må til for å få marknaden i balanse i svinenæringa?

Det var tema på debattmøtet Rogaland Bondelag og Norsvin Rogaland arrangerte på Øksnevad vidaregåande skule 13. august.

Opent møte om fôrsituasjonen på Heskestad samfunnshus måndag 20. august 19.30

Rogaland Bondelag invitere til ope møte på bakgrunn av fôrsituasjonen. Vel møtt!

Alle plansjar frå tørkesamlingane

Rogaland Bondelag har arrangert tørkesamlingar i Undheim og Aksdal, og planlegg ein samling i Heskestad 20 august. Her finn du alle plansjane, samla under ett.

Fullt hus for å diskutere grovfôrsituasjonen på Jæren

Korleis skal ein fôre dyra til vinteren? Det vart tema for møtet som ble arrangert på Undheim samfunnshus den 6. august.

Er du rammet av tørka?

Denne sommerens tørke rammer bønder i hele landet. Norges Bondelag følger situasjonen tett, og det jobbes med å finne gode løsninger sammen med myndighetene og Småbrukarlaget.

Rogaland Bondelag på Bondetinget i Norges Bondelag

Bondetinget i Norges Bondelag er i gang. Innleggene fra Rogaland Bondelag kan du lese i sin helhet ved å gå inn på denne saken.

Årets første Open Gard i Rogaland på Tveit

Noregs Bondelags Open Gard-konsept fyller no 30 år, og på Tveit vidaregåande skule er først ute i Rogaland.

Jordbruksoppgjøret 2018: Kutter i mangfoldet i norsk landbruk

- Regjeringa tar ikke utfordringene i norsk landbruk på alvor, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes etter å ha mottatt statens tilbud til jordbruksoppgjøret 2018.

Havglimt Barnehage på potetplantebesøk

I april var Krabbeavdelinga i Havglimt Barnehage var med på på å sette årets første poteter på Kvernevik.

Bonde: - Går kvoteprisen meir opp, så veit eg ikkje kva eg skal gjere

Kjetil Nilsen frå Randaberg betalar nær 400.000 kroner i året i leige for mjølkekvote og fryktar konsekvensane om kvoteprisen skulle gå ytterlegare opp, skriv Nationen.

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Fylkesmannen: "Vil mangle over 100 000 dekar spreieareal for husdyrgjødsel"

Innstrammingar i gjødselvareregelverket vil gi store konsekvensar for jordbruket i Rogaland.

Omvising for næringssjefen i Rogaland Fylkeskommune

Elisabeth Faret, næringssjef i Rogaland fylkeskommune, fekk ein omvising i Rogalandsjordbruket.

Bjerkreim Bondelag er årets lokallag, og Lund Bondelag årets vervelag

Me gratulera Bjerkreim og Lund med det gode arbeidet i 2017!

Debattmøte om dyrevelferd

Interessen for maten vi spiser og måten den blir produsert på øker. Mattilsynet sin tilsynskampanje i svinenæringa i Rogaland var tema i lokale, regionale og nasjonale media. I samarbeid med Bondevennen inviterte Nationen til debatt om dyrevelferd på Garborghuset på Bryne, onsdag 21. mars.

Usemje om ny gjødselvareforskrift

Landbruksdirektoratet la i sist veke ut forslag på ny forskrift om lagring og bruk av husdyrgjødsel. På viktige punkt for vårt fylke er det usemje mellom Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Norges Bondelag sitt representantskap

Norges Bondelag sitt representantskap er nå samla i Oslo for å legge strategien før årets landbruksforhandlingar. Fylkesleiar Marit Epletveit var først på talarstolen når det blei opna for generell debatt på krava til jordbruksforhandlingane.

Pelsdyr-debatt på Klepp Bibliotek

I samarbeid med Klepp bibliotek og Bondevennen inviterte Nationen til debatt om pelsdyrnæringa. Møtet ble holdt på Klepp Bibliotek i går kveld.

Landbrukskonferansen "Jakten på den grøne diamant" -

Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, KS, Rogaland Bondelag, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland, LO og NHO arrangerte landbrukskonferanse 19. mars.

Styretur til Egersund

Styret har kommet kjapt i gang med styrearbeidet etter årsmøtet og har vært på styretur til Egersund. Sveinung Svebestad var med å styrte prosessen. På agendaen stod blant annet fordeling av representanter til ulike utvalg i Rogaland Bondelag. Det ble også tid til en tur på kino i Egersund.

Matjord bør vernes – også på Fagerheim

I Norge er bare 3 prosent totalt egnet til å dyrke mat i. Vi er derfor for bevaring av all matjord i Haugesund, og mot reguleringen av Fagerheim som ramme for utvikling av en ny bydel, skriver Nini Hæggernes fra Miljøpartiet De Grønne Haugesund i dette leserinnlegget.

Debattmøte

Nationen feirar hundreårsjubileum i år og skal i arrangere ein serie debattmøte over heile landet. Det første er eit møte om peldyrnæringa på biblioteket på Klepp den 20. mars. Det andre er eit møte om dyrevelferd på Garborgsenteret på Bryne den 21. mars. Begge møta startar kl. 19.00

Bilete frå årsmøtet

Her er nokre av bileta som ble tatt under årsmøtet

Valg av nytt styre ved Årsmøte 2018

Den nye lederduoen i Rogaland Bondelag. Marit Epletveit ble gjenvalgt som leder og Jan Idar Haugen ble valgt som nestleder. Vi takker Laurits Stokkeland og Kjell Andreas Heskestad for jobben de har gjort. Og ønsker May Britt Lode og Bente Gro M Slettebø velkommen inn i styret. Ole Martin Eikeland var ikke på valg og fortsetter med dette i styret i Rogaland Bondelag.

Uttale fra årsmøtet i Rogaland Bondelag

Årsmøtet i Rogaland Bondelag seier nei til nedlegging av pels og ja til å sitte i førersetet for forbedring av dyrevelferd. Les uttalene her.

Leiars tale

Her les du fylkesleiarens tale til årsmøte i Rogaland Bondelag

Krf vil la staten betale utgraving

Kristelig Folkeparti har fremmet forslag i Stortinget om å endre regelverket slik at staten må ta regningen ved utgraving av fortidsminner på gårdsbruk. – Forslaget er svært fornuftig, sier Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag.

Maglande dyrevelferd gir trekk i tilskot

Landbruksforvaltninga i Rogaland har i lang tid hatt dialog med Mattilsynet og sett på korleis brot på dyrevelferdsregelverket skal handterast ved utmåling av produksjonstilskot i jordbruket.

Møte med tema foran jordbruksforhandlingane 2018.

Litt forsinka pga. vinterveret, vart medlemsmøtet i Helleland og Sokndal Bondelag arr. 20.februar på Eia Grendehus. Det ligg på grensa mellom dei to kommunane og møtet vart kalla « møte på grensen».

Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2018

Valgnemnda i Rogaland Bondelag gav en enstemmig innstilling på gjenvalg av Marit Epletveit fra Gjesdal som leder i ett år til. Videre er Jan Idar Haugen fra Skjold Bondelag innstilt som nestleder.

Yrkesmesse på Dalande videregående skole

I dag var det yrkesmesse på Dalane videregående. Standen har hatt stor interesse og over 200 gjester av 1400 har svart på quiz om landbruket. Flere vil bli avløsere og er klar for grønn utdanning! Dalane vgs trives godt i lag med Øksnevad videregående skole og Høgskolen landbruk og bygdeutvikling

Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

Fylkesmannen informerer om at privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak. Fristen er 15. februar.

Kulturminnemøte om pelsdyr

Landbruket i konflikt med naturmangfald og kulturminne var tema, men stormøtet på Varhaug handla stort sett om pelsdyr.

Bartnes på rogalandsbesøk

Mandag var leiar i Norges bondelag, Lars Petter Bartnes, på besøk i Rogaland før stormøtet på Varhaug mandag kveld.

Distriktsmøta vinteren 2018

Dei tillitsvalte i lokallaga i nord-fylket og sør-fylket vart samla i distriktsmøte på Aksdal og Ålgård denne veka.

Velkommen til distriktsmøte

Onsdag 24. og torsdag 25. januar blir det distriktsmøte i Rogaland bondelag.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere