Nyheter

Samvirkekonferansen 2022- Avlyst

Etter møte i komiteen i dag og det er med tungt hjerte besluttet å avlyse konferansen. Årsaken er økende smitte og at det er vanskelig å gjennomføre konferansen på en god smittevernsmessig måte i tråd med gjeldende retningslinjer.

Rogaland Bondelag kommer ikke til å ha stand på Gladmatfestivalen 2022

Styret vedtok å ikke ha stand på Gladmatfestivalen 2022 på gårsdagens styremøte. Rogaland Bondelag prioriterer stand på Agrovisjon som arrangeres 4.-6. November 2022

Ledermøte og 75 år jubileumsfest for Rogaland Bondelag, 12.-13. November 2021

Om lag 85 lokallagsledere, styremedlemmer i lokallag og fylkeslag, gjester, tidligere fylkesledere, ansatte på kontoret og æresmedlemmer deltok på jubileumsfesten i forbindelse med Rogaland Bondelag sitt 75 års jubileum. Tønes underholdt under middagen, Sjur Håland hadde en gripende festtale og Halvard Bø fra Bygdeungdomslaget takka for maten. Oddvar Vignes fra kontoret leda oss gjennom kvelden.

Fugleinfluensa i Rogaland - ein oppdatering

Mange bønder i Rogaland er vane med å ha nokre høns på garden, det er ein vane som ein no bør revurdere. Foto: Felleskjøpet

Viktig informasjon til deg som er fjørfebonde

Mattilsynet har vedtatt begrensninger rundt gården med smitte av fugleinfluensa for å begrense smittespredning.

Fugleinfluensa påvist hos verpehøns

For første gang er det påvist fugleinfluensa i en kommersiell besetning i Norge, nærmere bestemt i Rogaland.

Landbruket- ein del av klimaløysninga

Marit Epletveit er ein av fleire foredragshalderar på fagdagen om bioenergi på Bryne 11. November. Fokuset til Rogaland Bondelag: Me er ein del av klimaløysninga.

Den uuthaldelege gjerdesituasjonen

Jernbanen gjerder ikkje for linja. Det har dei alltid har gjort før. Det forventar me at dei skal gjere igjen.

Me grur oss til frosten kjem

Me treng hjelp til å komme over kneika og med treng det no. Dette seier leiar i Rogagrønt, Håvard Skavland, om dei aukte prisane på gass og straum.

Grunneigarmøte - gjerding langs jernbanen

Grunneigarlaga Hå, i Egersund og Lund, Agder og Bondelaga i dei fylkja inviterar alle grunneigarar med gjerde langs jernbanen til eitt møte om Bane NOR, 26. oktober kl 19. på Helleland Grendehus.

Viktig å oppretthalde dialogen med alle parti

Valet er over og me tok ein prat med styreleiaren i Rogaland Bondelag og leiaren i Noregs Bondelag for å høyre deiras vurderingar rundt valresultatet.

Ei helsing til politikarane

Årets valkamp er snart over, det er sikkert både de og me glade for. Men årets valkamp har vorte annleis for oss bønder enn kva den har vore i tidlegare år.

Å ete sau i sanketida

Måndag og tysdag kokkelerte bondelagskokken Halvar Ellingsen med lokale råvarer på Stranddalen turisthytte, saman med DNT og Bondelaget.

Bjørn i Rogaland

Me var så heldige at Bjørn Gimming, leiar i Noregs Bondelag, nytta tida før Aftenbladet-debatten på måndag til å møte lokale tillitsvalte og representantar frå næringa.

Vaksinering mot ringorm –anbefalinger fra RingiROG

Vaksinering mot ringorm er ett viktig tiltak i bekjempelsen og er obligatorisk (pålagt) ved sanering. Fra og med juli 2021 pålegges besetninger å vaksineres i tre år, mot ett år tidligere. Formål med dokumentet er å gi klarere veiledning for bruk av vaksine mot ringorm for kontroll av bekjempelse av ringorm hos storfe i Rogaland.

Du skal ikkje sette hykkas på bonden

Det var til tider tempererte tilstander på scenen under Rogaland Landbrukspark sin konferanse om moglegheiter for omstilling og vekst i Rogalandslandbruket på fredag.

Landets viktigaste litteraturfestival

4. og 5. september brakar Jorddøgn laus – den einaste litteraturfestivalen om jord og dei som driv den. Har du ikkje lest programmet? Det finn du her!

Ei klype salt frå Sveits

Eit felles utgangspunkt for debatten. Dette var eit av fleire tema då Arbeiderpartiet sin listetopp, Hadia Tajik, vitja Rogaland Bondelag i går.

Vikeså, Varhaug og Vedum

Det vart gode samtalar og flammande innlegg frå engasjerte bønder, då Senterpartiet vitja Vikeså og Varhaug.

Jordbrukspolitisk fagdag med ungdomskandidatane

Rogaland Bondelag og Rogaland Bygdeungdomslag inviterte ungdomskandidatane til stortingsvalet ut på ein jordbrukspolitisk fagdag.

Vil ha politisk støtte til landbruksløft

Kraftig inntektsvekst er avgjørende for å utvikle framtidas landbruk. – Et samla landbruk ber politikerne i årets valgkamp om et landbruksløft, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bjarne Undheim - heidersmann og æresmedlem

Bjarne Undheim, heidersmannen frå Høg-Jæren, var av Bondetinget utnemnd som æresmedlem i Noregs Bondelag. Gratulerer!

Innlegga til Bondetinget

Her kan du lese innlegga frå Rogaland Bondelag på årets Bondeting. Sven Martin Håland og May-Britt Lode fekk ordet. I tillegg var det fleire replikkar til dei andre lagas innlegg.

Takk til alle aksjonistar og bondevenner!

Tusen takk til alle som deltok på aksjonane i Rogaland, og til dykk som har vore med å heie oss frem frå veg- og Facebooksidar. Her er nokon bilete.

-Eit viktig og riktig krav som løfter inntekta til bonden

Samtidig er det viktig at staten følger opp med eit ordentleg tilbod, seier Marit Epletveit, fylkesleiar i Rogaland Bondelag

Ringorm- Rogaland Bondelag jobber for bedre forsikringsvilkår

Rogaland Bondelag og RingiROG jobber for bedre forsikringsvilkår i forbindelse med sanering og vaksinering ved ringorm. I denne forbindelse er det sendt ut en Questback for å være best mulig forberedt i møte med forsikringsselskapene.

Bekjempelse av landøyda langs vei

Rogaland Bondelag utarbeidet en avtale med Rogaland Fylkeskommune der bøndene får, etter avtale med Rogaland Bondelag, tillatelse til å bekjempe og sprøyte problemugras på Rogaland Fylkeskommunes grunn. Tillatelsen er begrenset til vegareal som ligger nært opptil bondens egne eller leide jorder.

Anbefalinger til beiteslipp for å unngå ringormsmitte

Vi vet at den største risikoen for ringormsmitte mellom besetninger er direkte og indirekte kontakt mellom storfe. I beitesesongen er det større sjanse for at dyr fra forskjellige besetninger kommer i kontakt med hverandre, og at nye dyr introduseres i besetningen, som for eksempel ved innkjøp av nye avlsdyr og ved bruk av fellesbeite.

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Da var nok et årsmøte gjennomført, med flere gode debatter til tross for de avgrensningene som digitale møter gir.

Årsmøtepapira 2021

Her ligg sakspapira til årsmøte i Rogaland Bondelag 13. mars 2021.

Valgnemndas innstilling for 2021

Det nærmer seg årsmøte i Rogaland Bondelag, og en av sakene som skal behandles er valg av nytt styre.

Prosjekt "piggtråd 2021"

Hurra! I år er det mulig å søke om tilskudd til fjerning av gammel piggtråd, og til erstatning av stående piggtråd

Digitalt årsmøte i Rogaland Bondelag 13. mars

Årsmøte i Rogaland Bondelag vert arrangert digitalt i 2021 også.

Informasjonsmøte om nasjonal tilsynskampanje på velferd hos gris

Den 28. januar holdt Mattilsynet et informasjonsmøte til næringa om den nasjonale tilsynskampanjen på gris som vil gå fra 2021- 2022. På møte var blant annet statsforvalteren, bondelagene i Rogaland, Agder og Vestlandet, samt Norsvin og Forum gris.

Ringorm i Rogaland – lettere tiltak i næringa pr 7. januar 2021

Konsekvensene av å få ringorm inn i besetningene er svært stor for den enkelte bonde som må gjennomføre omfattende og kostbare tiltak. Næringa har derfor innført tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte. Situasjonen i Rogaland anses nå for mer oversiktlig og under bedre kontroll enn før jul. Næringa letter derfor på tiltakene i tråd med dagens risikovurdering og i tett samarbeid med Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

I dag legger Regjeringa frem Klimaplan 2021-2030

Vi forventer at redusert kjøttforbruk og dermed redusert kjøttproduksjon som omtalt i Klimakur 2030, ikke blir en del av Norges klimapolitikk.

Utsetjing av klimakurs 12. og 13. januar til mars

Grunna coronasituasjonen har det vorte avgjerda å utsetje kursa til 2. mars i Aksdal og 3. mars på Bryne.

Distriktsmøtene den 5. januar og 7. januar avholdes digitalt

I tråd med de nye restriksjonene som innføres, så blir distriktsmøtene erstattet av et digitalt møte

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere