Regjeringa har dag kommet med fleire tiltak grunna korona-viruset. Her er nokre av punkta, henta frå Tveit Rekneskap og Finnøy Økonomi:

- Sjølvstendig næringsdrivande får utsett betalingsfrist for forskotskatten til 1.mai

- Lønnsplikt ved permitering vert endra frå 15 til 2 dagar

- Utsett betaling av formueskatt ved underskot

Me vil sterkt oppmoda deg som er bonde om å halde god kontakt med rekneskapsføraren din, situasjonen endrar seg dag for dag.