Stortingrepresentantene Tina Bru fra høyre og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet holdt sine innlegg med tema "Hvem skal produsere maten vår og hvordan". I debatten ble de utfordret på beitetilskudd og verdien av bruk av beite, tollvern, og jordvern. Distriktspolitikken ble lagt frem og lokallagsledere la frem sine utfordringer i sitt distrikt og poengterte viktigheten av at det produseres mat også utenfor Jæren. Det ble også lagt frem de ringvirkningene som vil komme med den distriktspolitikken som blir ført. Det har vært en betydelig effektivisering i landbruket. Pelsdyrnæringen ble løftet frem som en positiv næring og dyrevelferden og lav bruk av antibiotika er noe som det er viktig å verne om.

Astrid Solberg hadde sitt innlegg om rfekruttering av tillitsvalgte til lokallag, fylkeslag og andre organisasjoner i landbruket. Dagen ble avsluttet med et gruppearbeid om tema.

Dag 2 ble startet med nytt fra Norges Bondelag med prioriterte saker. Her ble medlemsverving tatt opp samt at lokallagslederne ble bedt om å komme med innspill til eventuelle aksjonsformer. Vervevalget i Rogaland Bondelag hadde også et innlegg om hvordan de jobber.

Regionsdirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet fortalte om dyrevelferd og medisinbruk. Det ble blandt annet tatt opp konsekvenser for strukturendring og overgang til større bruk. Dyrevernsnemdenes roller og arbeidsmåte i mattilsynet ble det også gitt en orientering om.

Kjersti Flesjå fra LHMS orienterte om planer og kurs fremover. Torbjørn Bø fra Gjensidige viste til prosjektet som er i gang med brannvarslingsanlegg i sitt innlegg om aktuelle saker i Gjensidige.

Trener for landslaget for håndballdamene Thorir Hergeirsson hadde avsluttningsvis sitt innlegg "du spiller på det laget du fortjener" hvor det blandt annet ble tatt for seg viktige verdier i lagspill.