Programmet er under utarbeidelse, men det er mulig å melde seg på allerede dersom det er ønskelig. Prisen vil ligge på rundt 500 kr som tidligere. Prisen inkuderer da overnatting, middag og lunsj.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon på: marianne.osmundsen@bondelaget.no eller TLF: 959 22 819.