Ingvild Hovind er kostymedesigner, arkitekt og bonde, og flyttet til Vanvik for fem år siden. Nå holder hun på med et prosjekt som skal nytte tømmer på gården. De har sag og hun vil, sammen med ektemannen Stein Olav, utvikle små modulhytter til en fornuftig pris. 

Tre bruk var representert og presentert av brukerne, Leidulf og Nina Vikeså, Ingvild Hovind og Stein Olav Fattnes og Harald og Bente Løland. Alle de tre bøndene med sine familier driver gårdsdrift, men det innhentes lønn utenfor driften i tillegg. 

Suldal Bondelag inviterte alle politiske partier i kommunen, og det var godt oppmøte fra de fleste partier.

Artikkel sto og i Suldalsposten.