-  Først hadde vi en omvisning i fjøset før vi gikk på låven og spiste grillmat. Deretter hadde landbruksdirektør Hadle Nevøy et innlegg om betydningen av landbruket i Stavanger og Rogaland, og viktigheten av å bevare arealene med dyrka jord for at matproduksjonen skal kunne opprettholdes.  Verten orienterte også om drifta på gården og om betydningen av forutsigbarhet for å kunne gjøre store investeringer i bl.a. nye bygg.  Også andre rammevilkår som tollvern og budsjettstøtte var blant temaene.

Det ble også god tid til en drøs mellom bøndene og politikerne, og politikerne gav uttrykk for at de satte pris på møtet med bøndene i kommunen.

 

Torgeir Kinn