Næringsprisen i Gjesdal, som er et samarbeid mellom næringslivet, kommunen og lokalavisa, gikk i 2014 til et gårdsbruk på Helland, Helland samdrift, skriver Gjesdalbuen. Bonde Njål Helland var til stede for å motta prisen.

– Jeg er stolt og ydmyk for å motta denne prisen. Ydmyk fordi det blir drevet så mye god næring i Gjesdal, sa Helland i takketalen.

Høsten 2014 ble Gjesdals største og mest moderne fjøs innviet på gårdsbruket. Dette ble gjort for å sikre driften for framtidige generasjoner, og for å imøtekomme landbruksmyndighetenes krav om løsdrift og store bruk.

Dette var hovedbegrunnelsen til at Gjesdals første næringspris ble tildelt.

Her er hele begrunnelsen til juryen:

"Tildelingen av den første næringsprisen i Gjesdal går til en aktør som har våget å satse friskt i en bransje under press. Vinneren av næringsprisen 2014 er en bedrift som har eksistert i generasjoner, og som i 2014 gjorde en stor investering for framtida.

Satsingen er blitt lagt merke til lokalt så vel som regionalt og nasjonalt, og har vært til stor inspirasjon for andre aktører i samme næring.

I ei tung tid for næringen, hvor mange velger å avvikle, fortjener prisvinneren heder for sin satsing.

I august 2014 kunne prisvinneren innvie et bygg som er det største i sitt slag i Gjesdal.

Jordbruksbedriften gikk over fra å drive et tradisjonelt fjøs med båser, til løsdrift med melkeroboter. I det nye fjøset på 2800 kvadratmeter kan både melkekyr, kalver og ungdyr samles i én og samme bygning. 350 storfe er det nå plass til i Gjesdals største fjøs.

Jordbruksbedriften har selv forklart satsingen med et ønske om å videreføre arven, og at neste generasjon skal kunne overta en robust gård, uten å måtte bekymre seg for vedlikehold og bygningsmessige problemer. 

Økonomisk bærekraft er avgjørende for framtidig gårdsdrift. Prisvinneren har vist en forbilledlig vilje til å satse videre innenfor en av kommunens viktigste næringer."