Rogaland Bondelag forventer at grunnlaget i statens tilbud er innenfor føringene som er lagt av Stortinget - at jordbruksoppgjøret skal legge til rette for en økt norsk matproduksjon basert på norske ressurser. 

Det er positivt at kravet krever mer til frakttilskudd av kraftfor, som er et viktig grep i å likestille distriktene med sentrale strøk.

Derimot er 20 millioner kroner en for lav økning i investeringsmidler i landbruket.                           Investeringsbehovet er stort, som for eksempel kravet om å gå over til løsdriftsfjøs innen 2024.