Leder i Suldal Bondelag Lars Arne Bjørkland guidet oss igjennom Suldal.

Vi fikk blant annet se Sandsfjord bru, som er viktig for samferdselen i kommunen, hjørnesteinsbedriften Norsk Stein, samt flere gårder.

På Jelsa besøkte vi Thorsen som la om fra melk til ammeku.

På landsnes besøkte vi Knut Landsnes som har 800 mål til villsau, og som bl.a foredler kjøttet selv. Det var en spennende og lærerik tur.