På årsmøte vil vi sjå framover, korleis kan ein  auke norsk matproduksjon i heile landet på garden sine eigne ressursar. Tid til tilbakeblikk på året som er gått er sjølvsagt og med på eit årsmøte.  Utsendingane frå Rogaland har førebudd seg godt til dette årsmøte.   

Det er og inspirerande å få møte andre bønder og tillitsvalde i bondelaget som kjem i frå heile landet. Det er viktig å kjenne på eit  godt samhold.

Du kan følge årsmøtet direkte fra bondelaget.no, i dag fra klokken 8.30 - 16.30, og torsdag fra 8.30 - 16.30