Tid: Fredag 28. august kl 12.00-14.00

Sted: Refnesveien 20, Jåttå

Vi benytter oss av et møterom på gården.

 

Tema for møtet er først og fremst jordvern og arealplanlegging, samt verdiskapning og sysselsetting i landbruket.

 

12:00 Kort omvisning på gården, kaffe og noe å bite i.

 

12:30 Møtestart

 

14:00 Møteslutt.

 

Deltakere:

Marianne Chesak, Rogaland Arbeiderparti

Elin Schanche, Rogaland Høyre

Anja Berggård Endresen, Rogaland Venstre

Øystein Stjern, Randaberg Krf

Arne Bergsvåg, Rogaland Senterparti

Heidi Bjerga, Rogaland Sosialistisk Venstreparti

Pål Morten Borgli, Ordførerkandidat Sandnes Fremskrittsparti

Torfinn Ingeborgrud, Rogaland MDG

 

Møteleder: Tor Inge Eidesen

 

 

 

\