Her finner du HMS-kursene i Rogaland framover: http://www.lhms.no/kurs/alle/kategori/rogaland

"– Tidspress

Kartleggingar som er gjort, syner at det oftast skjer uhell når bøndene har tidspress og tek raske løysingar.

– Når ulukker skjer, er det gjerne i samband med at bonden berre skal fiksa noko i full fart før han hentar barn i barnehagen, eller skal inn å ha seg mat. Kanskje skal han berre kjøre eit traktorlass til eller flytte ei ku før han skal til med noko anna. Ofte fører tidspress til at bonden ikkje sikrar seg skikkeleg eller tek seg like god tid som han plar gjera, seier Maria Helliesen til Jærbladet.

Det viktigaste, etter HMS-rådgjevaren sitt syn, er at bøndene tenkjer seg om.

– Merksemd er viktig, uhell og ulukker skjer når konsentrasjonen glipp. Det er også viktig at bøndene er medvitne om at dei har eit arbeid som er utsett for ulukker, fastslår Helliesen.

Traktoren er involvert i mange av ulukkene som hender på garden."

Hele artikkelen, som ligger bak en betalingsmur, finner du her: http://jbl.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=37767