Rune Gjedrem fra aksjonsgruppen presenterte forslaget og sa at en fremtidsrettet og effektiv infrastruktur mellom regioner i sterk vekst er viktig hvis Nord-Jæren, Dalane, Flekkefjord og Kristiansand effektivt skal knyttes sammen. Da må en ny E39 legges nærmere der folk bor og arbeider. E39 må legges fra Sandnes via Høg-Jæren, Egersund og til Flekkefjord.

Gevinstene er blant annet at regionene flyter sammen, felles arbeidsmarked, bedre trafikksikkerhet og ikke minst et sterkt redusert press på matjord i Norges mest produktive jordbruksområde – Jæren.

Tilrettelegging av ny infrastruktur er en forutsetning for styrt samfunnsutvikling. Langsiktig jordvern kan bare oppnås ved målrettet bygging av infrastruktur til uproduktive områder.

E39 over Høg-Jæren er viktig i så måte, vil gi mange positive gevinster og vil redusere behovet for å utvide fylkesvei 44 til fire felt.