Nyheter

Hvordan få frem et budskap i media?

Brita Skallerud fra Norges Bondelag kommer for å snakker om utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer forståelige for folk flest?

5. februar inviterer Innovasjon Norge og Forskningsrådet i Rogaland til Åpen dag

Innovasjon Norge og Forskningsrådet Rogaland inviterer til Åpen dag. De vil gjøre all sin kompetanse tilgjengelig for dere. Fra kl 0800 -2000 er det bare å komme innom enten for å gjøre en speed date om en idè eller et prosjekt, få tips om hvordan skrive en søknad, gi tilbakemelding om forbedringer til dem eller høre på korte foredrag mellom 1100-1300 og 1730-1900. I løpet av dagen vil også 9 utekontor være tilgjengelig.

Distriktmøtene januar 2015

Gjesdal

Det ble holdt distriktmøter for Nord-Fylket 27. januar og for Ryfylke, Jæren og Dalane samlet den 28. januar.

Bondelaget ønskjer Listhaug-bønder velkomne

Bilete henta frå Gjesdalbuen

– Det er synd at dei ikkje vel å stå samla, seier Marit Epletveit, leiar i Gjesdal Bondelag om Gjesdal-bøndene som fekk besøk av ministeren, til avisa Gjesdalbuen.

Time Bondelag inviterte nye bønder til eit infomøte i Smia på Smiagarden, Undheim tysdag 27.01

Unge bønder

Det møtte 8 bønder som har overtatt garder ved årsskifte. I tillegg stilte landbrukskontoret med 4 tilsette og bondelaget med 2 tillitsvalde. Landbrukskontoret orienterte om ordningar og regelverk. Det er ein etat med fagleg høg kompetanse som vil gje service til næringa.

Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget

Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget.

Siste måndagen i januar er blitt fast dato for stormøtet for landbruk

Lars Petter Bartnes blei i sommar valt som ny leiar i Norges Bondelag. Måndag kjem han til Varhaug på det årvisse landbruksmøtet, som bondelaga i Hå arrangerer i lag med Hå kommune og Sparebank 1 SR-Bank. Tida er da inne for at bønder og andre samlar seg i Varhaughallen for å drøfta landbrukspolitikk. I fjor blei det sett besøksrekord, arrangørane håper på like mange i år.

Stormøte landbruk

Måndag 26.01.2015 arrangerer Bondelaga i Hå i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank og Hå kommune stormøte. Sted for møte er Varhaug Idrettspark. Her kommer blant annet Sylvi Listhaug, Lars Petter Bartnes og Ola Bekken og vil ta for seg sentrale landbrukspolitiske spørsmål.

Bli med videre, kurs i landbrukspolitikk

Kurset tar for seg viktige sentrale sammenhenger i norsk landbrukspolitikk, samt aktuelle politiske utfordringer.

Høringer mot konsesjonsloven

Æg au vil ha mad når æg blir store

Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa sier nei til fjerning av konsesjonsloven og boplikten. Hun står sammen med 15 av 17 Rogalands-kommuner som svarte at de var imot å fjerne konsesjonsloven. To kommuner ønsker å oppheve loven, og Kvitsøy kommune mener den bør bli valgfri for kommunen. To kommuner ettersender høringssvar etter fristen.

Visst nyttar det!

løpet av de syv årene U-landutvalget har vært engasjert i Sambolabo, har det skjedd stor utvikling i landsbyen. Les heile artikkelen i Bondevennen. Lenke i artikkel.

Husk å meld deg på Inn På Tunetmøtet!

Siste frist for å melde seg på Inn På Tunet-møtet den 15. januar på Øksnevad er nå.

Organisasjonssjefen fyller 60 år!

Organisasjonssjefen i Rogaland Bondelag, Olav Sande, fyller i dag 60 år. Vi i Rogaland Bondelag gratulerer jubilanten!

Bioenergikonferanse 28. januar

Bioenergikonferansen 2015 blir arrangert på Øksnevad vgs den 28. januar.

Gratulerer årets finalister og vinnere i Det Norske Måltid

Khöler

Rogaland Bondelag ønsker å gratulere årets finalister og vinnere fra Rogaland i det Norske Måltid. Med mer enn en tredjedel av finalistene er rogalandsprodusentene klart overrepresentert i årets finale.

Møte i Dalanerådet

dalanerådet

Bondelaga i Dalane hadde samling mandag 5.januar på Helleren gard i Lund.

Møte i Valnemnda

Valnemnda

Valnemnda heldt i dag møte kor dei arbeide med si innstilling til årsmøtet. Dei ynskjer innspel frå lokallag og enkeltmedlemmar om moglege kandidatar. Ta gjerne kontakt med leiar Sigmund Rangen på tlf 402 24 153 eller sigmund.rangen@gmail.com.

Nyansatt på kontoret i Rogaland Bondelag

Wenche Pollestad

Wenche Pollestad er ansatt som vikar for Marianne Osmundsen Bø, som går ut i permisjon til oktober.

Våre samarbeidspartnere