Tirsdag 27.januar ble distriktsmøte for Nord-Rogaland avholdt i Aksdal. De 35 oppmøtte kom i hovedsak fra lokallaga, i tillegg til fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal og Arnstein Røyneberg, 1. vara i Norges Bondelag.

Arnstein Røyneberg holdt innlegg om jordbruksforhandlingene til våren, og de utfordringene jordbruksnæringene står over. Han inviterte til innspill om hva Norges Bondelag skal fokusere på i forhandlingene.

Onsdag 28. januar ble distriktsmøtet for fra Ryfylke, Jæren og Dalane avholdt i Gjesdal. Det var 75 oppmøtte fra lokallaga, i tillegg til fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal og fire medlemmer  fra fylkesstyret.

Anders Huus, seniorrådgiver i Norges Bondelags næringspolitisk avdeling holdt innlegg om jordbruksforhandlingene. Det ble åpnet for innspill og spørsmål etter innlegget.