Det var tid for planlegging av arrangementer i det nye året og iveren for å samarbeida om oppgåvene var til stades.

I tillegg vart det laga eit innspel til valgnemda i Rogaland Bondelag.

Det vil bli åpen gard, HMS-dag fellesmøte om jordbruksforhandlingane 2015 blant anna.

 

Dalanerådet

Arnstein Bendiksen frå Gjensidige gjekk gjennom saker som det gjekk å samarbeida om. Gjensidige er flinke å få med nye medlemmer til Bondelaget. Det vart snakka mykje om brannvarslingsanlegg og vedlekehald av desse anlegga. Dette blir tema i dette året.

Bygdeutviklar Kenneth Bakkehaug var med oss og vil bidrog i rådet med sine erfaringar. HMS og samarbeid var viktig ting han drog fram.