Korleis auke matproduksjonen og samstundes behalde variert bruksstruktur?
Sjølvforsyningsgraden aukar ikkje, korleis skal denna aukast?
Klima, miljø og topografi set grenser for kor store norske bruk kan bli, eller?
Skal norsk matproduksjon vere basert på norske ressursar, eller importerte råvarer og arbeidskraft?

Dato: Måndag 26.01.2015

Tid: Kl. 19.00

Sted: Varhaug Idrettspark

Møteleiar:

Tom Hetland

Program

19.00 Velkomen v/ Mons Skrettingland, ordførar Hå kommune

19.10 Innlegg v/ Sylvi Listhaug, landbruks- og matminister

19.40 Innlegg v/ Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

20.10 Innlegg v/ Ola Bekken, adm. dir. Felleskjøpet Rogaland Agder

20.30-21.00 Enkel servering

21.00-22.00 Debatt med spørsmål fra salen, innleiing av Morten Malmin,

banksjef Landbruk, SpareBank 1 SR-Bank

22.15 Vel heim v/ lokalleiar-bondelaga i Hå